top of page
leveren septische putten in Brugge

LEVERING EN PLAATSING VAN SEPTISCHE PUTTEN

Afvalwater opvangen en zuiveren met een septische put

AFVALWATER ZUIVEREN?

Een septische put vangt het afvalwater van uw woning op, zorgt ervoor dat het vloeibaar wordt en zuivert vooral het afvalwater van uw toilet. Uw afvalwater zuiveren doet u met een septische put van Schatteman Aannemingen uit Brugge. Naast septische putten zijn we ook ervaren in de levering en plaatsing van regenputten en rioleringen.

WAT IS EEN SEPTISCHE PUT?

De werking van een septische put berust op de anaerobe biologische zuivering van het fecaal afvalwater, afkomstig van de toiletten en ook wel bekend als zwart water. Regenwater en ander huishoudelijk afvalwater mag niet aangesloten worden.

beerputten in Brugge

HOE IS EEN SEPTISCHE PUT OPGEBOUWD?

In een septische put zijn openingen voor de in- en uitlaat voorzien. Een goed werkende put bestaat uit twee kamers: de inlaat in de grootste kamer en de uitlaat in de kleinste kamer.

WAAROM EEN SEPTISCHE PUT PLAATSEN?

Als u gaat bouwen of verbouwen is de plaatsing van een septische put in verschillende gemeenten vandaag verplicht. Een septische put ontdoet het afvalwater van vaste stoffen en vermijdt onder meer dat uw rioolbuizen verstoppen. Zo hebt u minder risico op geurhinder en wateroverlast.

Ook verkrijgbaar bij Schatteman Aannemingen

Infiltratieputten

Filterputten

Opzetstukken

Prefabkelders

En meer, vraag het ons!

VERTROUW VOOR UW SEPTISCHE PUT OP ONZE JARENLANGE EXPERTISE.

Vraag meteen een vrijblijvende offerte aan!

bottom of page